Οι υπηρεσίες μας

Εκτύπωση
PDF
Εδώ και πολλά χρόνια εργαζόμαστε με συνεπείς και αξιόπιστους συνεργάτες και Ανταποκριτές μας στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της μακροχρόνιας συνεργασίας εκπονήσαμε από κοινού σχέδια, για να μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους τους πελάτες τις αποτελεσματικότερες λύσεις. Αυτό σημαίνει για τον πελάτη ότι στο πρόσωπό μας απολαμβάνει άψογη εξυπηρέτηση αλλά και προσιτούς όρους.

Η εργασία μας βασίζεται στη (γερμανική) συνέπεια, η οποία χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από αξιοπιστία και ορθή διεκπεραίωση των μεταφορικών έργων που μας εμπιστεύονται.

Lager Οι Ανταποκριτές μας τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι διαθέτουν δικές τους αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, φροντίζουν για τη διανομή των μεμονωμένων αποστολών στη δική τους περιοχή. Αυτοί οι διαμεταφορείς εξυπηρετούν τους παραλήπτες εμπορευμάτων δηλ. επικοινωνούν μαζί τους, ούτως ώστε να αποσαφηνίζονται λεπτομέρειες που αφορούν στην παραλαβή εμπορευμάτων, όπως π.χ. τοποθεσίες και ώρες εκφόρτωσης. Οι εν λόγω αντισυμβαλλόμενοι δεν είναι μόνο σε θέση να παράσχουν αποστολές με μικρά αναβατόρια – φορτηγά, αλλά μπορούν ακόμα να προσφέρουν προσωπικό για τις εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης εντός των πόλεων και να φροντίζουν για τη μεταφορά των αποστολών σε απομεμακρυσμένες περιοχές και νησιά. Επίσης συγκεντρώνουν αποστολές από όλη την Ελλάδα με σκοπό να διασφαλίσουν οικονομικά την εξαγωγή τους. Τόσο εμείς όσο και οι Ανταποκριτές μας δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Προγραμματίζουμε και φροντίζουμε τα πάντα εκ των προτέρων. Εκτός από αυτούς τους σταθερούς ανταποκριτές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, διατηρούμε καλές επαγγελματικές σχέσεις με συναδέλφους σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι μας υποστηρίζουν στη διεκπεραίωση των μεταφορών μας.

Μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη

Με ορμητήριο την Ελλάδα και τη Γερμανία είμαστε φυσικά σε θέση να πραγματοποιούμε μεταφορές σε όλη την Ευρώπη. Αναθέτουμε τις μεταφορές αυτές στους μεγάλους και μικρούς συναδέλφους διαμεταφορείς, οι οποίοι έχουν εξειδικευτεί στις εκάστοτε διαδρομές και κατευθύνσεις, για τους οποίους πραγματοποιούμε εμείς μεταφορές από και προς την Ελλάδα. Διατηρώντας καλές σχέσεις και συνεργαζόμενοι με ειδικούς, είναι δυνατή η διασφάλιση αποτελεσματικής μεταφοράς, διατηρώντας παράλληλα καλές τιμές, προσφέρουμε ένα πλήρες σέρβις στην πελατεία μας.

Κύπρος

Αναλαμβάνουμε μεταφορές ολικών φορτίων αλλά και τμηματικών αποστολών άμεσα και χωρίς μεταφόρτωση προς την Κύπρο. Οι εν λόγω αποστολές «εκτελωνίζονται» κατά κύριο λόγο στο λιμάνι της Λεμεσού και μπορούν να παραδοθούν κατόπιν επιθυμίας και στον τελικό παραλήπτη. Μικροαποστολές μπορούν να αποσταλούν μέσω των ανταποκριτών μας από Αθήνα/ Πειραιά στη Λεμεσό δηλαδή στην τελωνειακή αποθήκη εμπορευμάτων Λεμεσού. Οι εν λόγω αποστολές μπορούν να προωθηθούν κατόπιν επιθυμίας, από τους τοπικούς ανταποκριτές μας, συνεργαζόμενους εκτελωνιστές στους πελάτες. Συνεργαζόμαστε άμεσα με ναυτιλιακά γραφεία, τα οποία πραγματοποιούν δρομολόγια από τον Πειραιά προς την Κύπρο. Η αξιοπιστία μας σε συνδυασμό με τις άψογες σχέσεις, τις οποίες διατηρούμε για περισσότερα από 30 χρόνια, υποβοηθούν κάθε προσπάθεια μας επιτυχίας ομαλής και ασφαλούς διεκπεραίωσης. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το όνομά μας αποτελεί συνώνυμο αξιοπιστίας και επαγγελματισμού στη διεκπεραίωση μεταφορών από και προς την Ελλάδα.