Μέσα μεταφοράς

Εκτύπωση
PDF
 • Επικαθήμενα με μουσαμά 13,6 m., εσωτερικό ύψος 2,8 m για 34 ευρωπαλέτες.
 • LKWs
 • Megatrailer επικαθήμενα με μουσαμά 13,6 m με εσωτερικό ύψος 3 m για 34 ευρωπαλέτες.
 • Επικαθήμενα με μουσαμά 13,6 m με Schwanenhals / Jumbo με βαθυδάπεδο μήκους 9,6 m με εσωτερικό ύψος 3m, Schwanenhals/πατάρι μήκους 4 m, με εσωτερικό ύψος 2,70 m για 34 ευρωπαλέτες και για εμπορεύματα μεγάλου ύψους.
 • Megatrailer επικαθήμενα με μουσαμά μήκους 13,6 m, με εσωτερικό ύψος 3 m, αλλά ύψος έως 3,30 m. Επίσης πλευρές υδραυλικά επεκτεινόμενες έως 3 m για ειδικές μεταφορές.
 • Συρόμενα, δηλ. 3-αξονικό εμπρός μήκους 7,80 m, ύψους 2,90 m και ρυμούλκα μήκους
 • 7,80 m και ύψους 3 m (15,60 m) για 38 ευρωπαλέτες.
 • Επικαθήμενα κλούβες με σταθερά τοιχώματα μήκους 13,4 m, με εσωτερικό ύψος 2,70 m για 33 ευρωπαλέτες, και επικαθήμενα κλούβες με εσωτερικό ύψος 2,80 m για 33 υψηλές ευρωπαλέτες ή για 66 χαμηλές ευρωπαλέτες με ενδιάμεσο πάτωμα.
 • Επικαθήμενoι θάλαμοι για ψύξη ή θέρμανση του φορτίου μήκους 13,40 m με εσωτερικό ύψος έως 2,80 m για 33 ή 66 ευρωπαλέτες. Η θερμοκρασία μεταφοράς κυμαίνεται από +30 C° έως και -30 C°. Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου διαφορετικής θερμοκρασίας στον ίδιο θάλαμο, με την βοήθεια διαχωριστικού μονωτικού τοιχώματος.
 • Φορτηγά μικρά 7,5 τόνων με μουσαμά ή κλειστά με υδραυλική ανυψωτική πόρτα 6 m με εσωτερικό ύψος 2,40 m, κατάλληλα για παραλαβή και παράδοση σε χώρους όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη ράμπα ή περονοφόρο ανυψωτικό όχημα (Κλάρκ). Κατάλληλα επίσης για δρόμους ή τόπους φόρτωσης/εκφόρτωσης, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση για μεγάλα φορτηγά οχήματα.

 • Χρησιμοποιούμε μικρές εμπορικές κλούβες (Βus) για την παραλαβή/διανομή μικρών αποστολών.
 • Τα οχήματα που χρησιμοποιούμε ανήκουν στη νεότερη γενιά.
 • Η διαδρομή επιτηρείται μέσω GPS στα περισσότερα οχήματα που χρησιμοποιούμε.
 • Η εκάστοτε ρυθμισμένη θερμοκρασία επιτηρείται μέσω GPS στους επικαθήμενους θαλάμους ψύξης ή θέρμανσης.
 • Για τις ειδικές μεταφορές (μεγάλο πλάτος, βαριές μεταφορές, πλέον του επιτρεπομένου) από και προς την Ελλάδα, διαθέτουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις/άδειες για τη διέλευση των εκάστοτε χωρών.
 • Τα οχήματά μας συντηρούνται τακτικά και διατηρούνται σε κατάσταση λειτουργικής ετοιμότητας και ασφάλειας.
 • Ορισμένα οχήματα με οδηγούς με εκπαίδευση στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταφέρουν πάντα μαζί τους ολοκληρωμένο εξοπλισμό για την συγκεκριμένη μεταφορά.
 • Όλα τα οχήματα, μεταφέρουν, ό,τι προβλέπεται για τον τύπο τους, εργαλεία ασφάλισης φορτίου και υλικά, όπως π.χ. ιμάντες τάνυσης, αλυσίδες πρόσδεσης, σφράγιση διαχωριστικού τοίχου, μπάρες πρόσδεσης, βραχίονες φραγής, καλύμματα προστασίας γωνιών, αντιολισθητικά πατάκια κ.τ.λ.